Kaivosvaraus

Kyläyhdistyksen sihteeri  Terhi Ahava kertoo tämänhetkisen kyläyhdistyksen hallituksen kannan kaivosvarauksesta:

Alueellemme on tehty kaivoslain mukainen varausilmoitus, mikä aiheuttaa ymmärrettävästi paljon huolta ja puhututtaa laajasti. Myös kyläyhdistykseltä on pyydetty kannanottoa asiaan.
Kyseinen varausilmoitus ei tarkoita vielä sitä, että kaivos olisi tulossa, vaan se antaa toimijalle etuoikeuden malminetsintäluvan hakemiseen. Ja vaikka valtavan suuri alue säikäyttää, ei se tarkoita sitä, että koko alue tulisi tulevaisuudessa jäämään jättimäisen kaivoksen alle. Varausilmoituksesta ei ole kuultu kuntaa tai maanomistajia, sillä se ei oikeuta hakijaa tekemään alueella porauksia tai kaivauksia, vaan nyt heillä on oikeus ilman maanomistajan lupaa toimia vain jokamiehenoikeuksien rajoissa (toiminnasta ei saa aiheutua mitään haittaa ympäristölle tai maanomistajille). Varauksen pääasiallisena tarkoituksena on siis estää muita toimijoita aloittamasta malminetsintää alueella ja tehdä tarvittavia pohjaselvityksiä alueen ympäristöstä ja mahdollisista esiintymistä.
Jos varauksentekijä myöhemmin hakee alueelle malminetsintälupaa, on siitä kuultava alueen maanomistajia ja myös kuntaa. Kaivoslupia (joita tarvitaan toimintaan siis useita) voi hakea alueelle vasta malminetsinnän jälkeen ja myös tässä prosessissa kuullaan asianomaisia. Tällä hetkellä kaivoksen todennäköisyys on vielä häviävän pieni, etenkin kun otetaan huomioon varausalueen ympäristön haavoittuvuus ja sen merkitys asutus- ja vapaa-ajanasutus alueena. Myös TUKES:in asiantuntija piti erittäin epätodennäköisenä sitä, että alueelle tulisi lopulta kaivostoimintaa.
Kyläyhdistys ei missään nimessä halua Mustjärvelle tai lähialueille kaivosta, mutta tässä vaiheessa ei ole vielä aika toimia. Mikäli toimija hakee myöhemmin malminetsintälupaa, tulee kyläyhdistys tekemään kaikkensa hankkeen estämiseksi. Vielä ei kuitenkaan ole aika tai tarve hätäillä.
Varausilmoituksen voi käydä lukemassa osoitteesta : https://tukes.fi/…/VA2020+0097+varausp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s…
Lisätietoja kaivostoiminnasta voi lukea mm. täältä: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-kaivostoiminnasta…
TUKES.FI
tukes.fi