Yhdistyksen hallinto

Hallitus

Kyläyhdistyksen hallitus päättää yhdistyksen käytännön toimista sääntöjen ja yleisen kokouksen päätösten mukaisesti.

 
Hallituksen jäsenet:
 

Eero Helminen, puheenjohtaja, puheenjohtaja@mustjarvi.fi

Mika Cederqvist, varapuheenjohtaja

Auli Korhonen, sihteeri, sihteeri@mustjarvi.fi

Terhi Ahava, jäsen
Terho Mikkola, jäsen
Laila Riiheläinen, jäsen

 
 
Vuosikokous ja ylimääräinen kokous
 

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukset ovat varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous. Varsinainen kokous pidetään helmi-maaliskuussa.

 

Jos joku yhdistyksen jäsen haluaa saattaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, on esitys siitä jätettävä kirjallisesti hallituksen valmisteltavaksi viimeistään tammikuun viimeisenä päivänä.

 

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää määrätyn asian käsittelyä varten.