Yhdistyksen hallinto

Hallitus
Kyläyhdistyksen hallitus päättää yhdistyksen käytännön toimista sääntöjen ja yleisen kokouksen päätösten mukaisesti.
Hallituksen jäsenet
Laila Riiheläinen, puheenjohtaja
Mika Cederqvist, varapuheenjohtaja
Terhi Ahava, sihteeri, sihteeri(at)mustjarvi.fi
Eero Helminen, jäsen, Auli Korhonen, jäsen, Päivi Riikonen, jäsen
Vuosikokous ja ylimääräinen kokous
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukset ovat varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous. Varsinainen kokous pidetään helmi-maaliskuussa.
Jos joku yhdistyksen jäsen haluaa saattaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, on esitys siitä jätettävä kirjallisesti hallituksen valmisteltavaksi viimeistään tammikuun viimeisenä päivänä.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää määrätyn asian käsittelyä varten.