Henkilörekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Mustjärven seudun kyläyhdistys ry. (Y-tunnus: 0211150-5)
Kivilaaksontie 4
17220 PIETILÄ

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Terhi Ahava
sähköposti: sihteeri(at)mustjarvi.fi

Rekisterin nimi
Mustjärven seudun kyläyhdistyksen jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään jäsentietojen tallentamiseen ja ylläpitämiseen sekä yhteydenpitoon jäsenten kanssa.

Rekisterin tietosisältö
Yhdistyksen jäsenten:
nimitiedot
osoitetiedot
sähköpostitiedot
puhelinnumero
syntymäaika

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään yhdistyksen jäseniltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on tallennettu atk-pohjaisesti, ja siihen on pääsy vain palveluiden teknisen tarjoamisen kannalta välttämättömillä henkilöillä erillisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatusti.