JÄSENMAKSU 2021

Poikkeuksellisen haasteellisen vuoden jälkeen miettii, olenko saanut jäsenmaksulleni vastinetta. Et ehkä ole, mutta Riuttala on edelleen pystyssä ja valot palaa ja luultavammin mäyrätkin on saatu häädettyä. Suuri osa jäsenistämme on jäsenmaksun maksanut, mutta jos se on unohtunut sähköpostin syövereihin tai mainoslehtisten väliin, niin vielä on aikaa maksaa se.
Kiitos kaikille jo jäsenmaksunsa maksaneille ja jos haluat osallistua Riuttalan ylläpitoon ja tapahtumien (mahdollista ehkä joskus) järjestämiseen tässä tilinumero FI73 5101 0450 0418 57.
Mustjärven seudun kyläyhdistys ry ja itsestäsi voit ilmoittaa nimesi lisäksi sähköpostiosoitteen tai postiosoitteen. -Päivi

Asikkalan kunnan tiedote

Asikkalan kunnan tiedote 13.4.2021Kaivosvaraus Asikkalan kunnan alueelleAsikkalaan kuntaan on tullut tieto kaivoslain mukaisesta kaivosvarauksesta. Varaaja on Pallagen Oy. Varaus kohdistuu Asikkalan, Heinolan ja Sysmän kuntien alueelle. Asikkalassa alueeseen kuuluu Kalkkinen ja osa Kopsuon alueesta. Varauksen voimassaolo päättyy 23.12.2022. Varausilmoituksen on hyväksynyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kaivoslain (621/2011) perusteella.Varausilmoitus antaa toimijalle etuoikeuden malminetsintälupaan, eli toimijalla on oikeus tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä. Varaus ei kuitenkaan oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaajan suunnitelmissa on tehdä alueella kaivoslain 7 §:n mukaista etsintätyötä, geologista kartoitusta, maaperä- ja moreeninäytteenottoa, vähäistä näytteenottoa alueen kalliopaljastumista sekä korkean resoluution geofysiikan lentomittauksia.Varaus ei rajoita maanomistajien oikeuksia, eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia. Kilpailijat eivät voi hakea varatulle alueelle malminetsintälupaa tai kaivoslupaa. Tässä kohden valitusoikeus on tarkoitettu lähinnä kilpaileville toimijoille. Jos toimija myöhemmin hakee malminetsintälupaa, se kuulutetaan, pyydetään lausunnot kunnalta ja maanomistajat voivat antaa omat muistutuksensa. Varsinaisen kaivoksen perustaminen vaatii myös kaivosluvan, jonka hakuvaiheessa haitankärsijöillä on mahdollista tulla kuulluksi.Kunnanhallitus kokoontui 12.4.2021 ja keskusteli asiasta. Kuntalaisten suunnalta on tullut hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle runsaasti yhteydenottoja aiheesta. Kunnanhallitus seuraa tilannetta kaivosvarauksen osalta tarkkaan ja antaa asiasta lausunnon heti, kun se prosessin mukaisesti on mahdollista. Kunta toteaa, että alue on keskeisiltä osiltaan matkailullisesti arvokas ja vesistön merkitys on elintärkeä koko alueelle. Alueella on myös tärkeitä kulttuurimaisemia, merkittäviä luontoarvoja, ruuantuotantoa ja asutusta. Kunta tiedottaa tilanteesta omalta osaltaan kunnan verkkosivuilla ja kunnan sosiaalisen median tileillä sekä virallisissa kuulutuksissa.Lisätiedot:Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbackap. 044 778 0210rinna.ikola-norrbacka@asikkala.fi

Kaivosvaraus

Kyläyhdistyksen sihteeri  Terhi Ahava kertoo tämänhetkisen kyläyhdistyksen hallituksen kannan kaivosvarauksesta:

Alueellemme on tehty kaivoslain mukainen varausilmoitus, mikä aiheuttaa ymmärrettävästi paljon huolta ja puhututtaa laajasti. Myös kyläyhdistykseltä on pyydetty kannanottoa asiaan.
Kyseinen varausilmoitus ei tarkoita vielä sitä, että kaivos olisi tulossa, vaan se antaa toimijalle etuoikeuden malminetsintäluvan hakemiseen. Ja vaikka valtavan suuri alue säikäyttää, ei se tarkoita sitä, että koko alue tulisi tulevaisuudessa jäämään jättimäisen kaivoksen alle. Varausilmoituksesta ei ole kuultu kuntaa tai maanomistajia, sillä se ei oikeuta hakijaa tekemään alueella porauksia tai kaivauksia, vaan nyt heillä on oikeus ilman maanomistajan lupaa toimia vain jokamiehenoikeuksien rajoissa (toiminnasta ei saa aiheutua mitään haittaa ympäristölle tai maanomistajille). Varauksen pääasiallisena tarkoituksena on siis estää muita toimijoita aloittamasta malminetsintää alueella ja tehdä tarvittavia pohjaselvityksiä alueen ympäristöstä ja mahdollisista esiintymistä.
Jos varauksentekijä myöhemmin hakee alueelle malminetsintälupaa, on siitä kuultava alueen maanomistajia ja myös kuntaa. Kaivoslupia (joita tarvitaan toimintaan siis useita) voi hakea alueelle vasta malminetsinnän jälkeen ja myös tässä prosessissa kuullaan asianomaisia. Tällä hetkellä kaivoksen todennäköisyys on vielä häviävän pieni, etenkin kun otetaan huomioon varausalueen ympäristön haavoittuvuus ja sen merkitys asutus- ja vapaa-ajanasutus alueena. Myös TUKES:in asiantuntija piti erittäin epätodennäköisenä sitä, että alueelle tulisi lopulta kaivostoimintaa.
Kyläyhdistys ei missään nimessä halua Mustjärvelle tai lähialueille kaivosta, mutta tässä vaiheessa ei ole vielä aika toimia. Mikäli toimija hakee myöhemmin malminetsintälupaa, tulee kyläyhdistys tekemään kaikkensa hankkeen estämiseksi. Vielä ei kuitenkaan ole aika tai tarve hätäillä.
Varausilmoituksen voi käydä lukemassa osoitteesta : https://tukes.fi/…/VA2020+0097+varausp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s…
Lisätietoja kaivostoiminnasta voi lukea mm. täältä: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-kaivostoiminnasta…
TUKES.FI
tukes.fi